HPW: Trịnh Thị Mỵ - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 27,100 CP

08/10/2019 14:090
  •  

HPW: Trịnh Thị Mỵ - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 27,100 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trịnh Thị Mỵ
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
- Mã chứng khoán: HPW
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 29,600 CP (tỷ lệ 0.04%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 27,100 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: giải quyết nhu cầu trong gia đình
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/10/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/10/2019.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang