HSC: Nghị quyết HĐQT về việc đóng cửa Phòng Giao dịch Nguyễn Văn Trỗi và thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Hoàn Kiếm, Phòng Giao dịch Kim Liên

01-10-2019 16:58:00+07:00
01/10/2019 16:58 0
  •  

HSC: Nghị quyết HĐQT về việc đóng cửa Phòng Giao dịch Nguyễn Văn Trỗi và thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Hoàn Kiếm, Phòng Giao dịch Kim Liên

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc đóng cửa Phòng Giao dịch Nguyễn Văn Trỗi và thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Hoàn Kiếm, Phòng Giao dịch Kim Liên như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191001_20191001-HSC-CBTT NGHI QUYET HDQT VE DONG CUA PGD NGUYEN VAN TROI, THAY DOI DIA CHI PGD HOAN KIEM & PGD KIM LIEN.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang