KDC báo lãi quý 3 gần 21 tỷ đồng

23-10-2019 14:50:34+07:00
23/10/2019 14:50 5
  •  

KDC báo lãi quý 3 gần 21 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn KIDO (HOSE: KDC) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2019 với doanh thu có phần sụt giảm, tuy nhiên lợi nhuận lại tăng trưởng mạnh.

Kết quả kinh doanh quý 3/2019 KDC
ĐVT: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2019 KDC

KDC đã có giải trình cho kết quả kinh doanh quý 3/2019. Trong đó, doanh thu thuần của Tập đoàn đạt 1,854 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2018, chủ yếu do doanh thu ngành dầu giảm. Nguyên nhân do sự cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty tại phân khúc dầu phổ và dầu thông xá.

Tuy nhiên, doanh thu của phân khúc dầu cao cấp và nhóm hàng thương mại với mức lợi nhuận cao đã tăng mạnh, đồng thời với sự tăng trưởng doanh thu của ngành hàng lạnh cùng với mức lợi nhuận cao đã làm lợi nhuận trước và sau thuế tăng lần lượt là 95% và 33% so với cùng kỳ năm 2018.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tuy doanh thu thuần của KDC đạt 5,080 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn lên tới 226 tỷ đồng, tăng 108% so với cùng kỳ; lần lượt thực hiện 61% và 75% kế hoạch năm. Lãi ròng của Tập đoàn cũng đã tăng 1,585% so với cùng kỳ đạt gần 71 tỷ đồng.

Đến cuối quý 3/2019, tổng tài sản của KDC đạt 12,249 tỷ đồng giảm nhẹ 2% so với thời điểm đầu năm. Trong đó các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 942 tỷ đồng lên 1,807 tỷ đồng, tương ứng tăng 92% do phải thu ngắn hạn khác tăng từ 260 tỷ lên 1,330 tỷ đồng.

Cơ cấu của phải thu ngắn hạn khác của KDC
ĐVT: Đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2019 KDC

Đáng chú ý, phải thu ngắn hạn khác tăng gần 1,070 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, do phát sinh khoản tạm ứng đầu tư 1,178.7 tỷ đồng.

Tại ngày 30/09/2019, nợ phải trả của KDC ở mức 3,990 tỷ đồng, bằng 33% tổng tài sản.

Như Xuân 

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang