L14: Doanh thu từ dự án Minh Phương giảm do phong thủy không tốt

21-10-2019 13:58:58+07:00
21/10/2019 13:58 1
  •  

L14: Doanh thu từ dự án Minh Phương giảm do phong thủy không tốt

CTCP Licogi 14 (HNX: L14) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2019 với doanh thu hơn 57 tỷ đồng và lãi sau thuế 19 tỷ đồng, lần lượt giảm 25% và 28% so với cùng kỳ. Công ty cho biết chưa thể thực hiện nghiệm thu công trình làm đường 32C.

Kết quả kinh doanh quý 3/2019 của L14
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 3/2019 của L14

Quý 3/2019, L14 ghi nhận doanh thu hơn 57 tỷ đồng, giảm gần 25% so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán hàng chiếm hơn 43 tỷ đồng, doanh thu cung cấp dịch vụ chiếm hơn 14 tỷ đồng. Phía Công ty cho biết doanh thu xây lắp sụt giảm do vướng mắc thủ tục chưa nghiệm thu được công trình làm đường 32C nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, với số tiền khoảng 20 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu bất động sản từ dự án đô thị Minh Phương tiếp tục sụt giảm trong quý 3/2019, theo L14 là do số diện tích còn lại bị ảnh hưởng về yếu tố phong thủy không tốt.

Công ty thu được hơn 30 tỷ đồng lợi nhuận gộp, giảm hơn 27% so cùng kỳ.

Trong khi cùng kỳ ghi nhận không đáng kể, L14 lại có khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay trong quý 3 tới gần 5.6 tỷ đồng. Được biết khoản lãi này bắt nguồn từ khoản vốn chuẩn bị đầu tư cho dự án Nam Minh Phương phát hành tăng vốn điều lệ năm 2018 số tiền 90 tỷ đồng và các khoản tiền kinh doanh bất động sản đã thu hồi vốn chưa sử dụng đem gửi tiết kiệm ngân hàng.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (QLDN) trong quý ghi nhận gần 11.6 tỷ đồng, tăng hơn 39% so cùng kỳ. Mức tăng chủ yếu từ khoản chi phí QLDN. Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của một số công trình tồn đọng trong nhiều năm qua, dẫn đến tăng chi phí QLDN.

Theo đó, L14 ghi nhận lãi sau thuế hơn 19.2 tỷ đồng, giảm gần 28% so với quý 3/2018.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty này có doanh thu gần 175 tỷ đồng, sụt nhẹ gần 2% so cùng kỳ; lãi sau thuế hơn 57 tỷ đồng, giảm 11%. Như vậy, Công ty đã thực hiện hơn 58% kế hoạch doanh thu và hơn 65% kế hoạch lợi nhuận cho cả năm 2019.

Tại thời điểm 30/09/2019, L14 ghi nhận giá trị tài sản ngắn hạn hơn 423 tỷ đồng, tăng gần 6% so với hồi đầu năm. Trong đó, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm hơn 255 tỷ đồng, tăng hơn 36%; hàng tồn kho hơn 140 tỷ đồng, giảm gần 21%.

Mặt khác, khoản nợ phải trả thu hẹp gần 34% so với hồi đầu năm, đang ghi nhận gần 91 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả ngắn hạn chiếm hơn 86 tỷ đồng.

Duy Na

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang