L61: Ngô Phú Phong - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 31,447 CP

01/10/2019 11:060
  •  

L61: Ngô Phú Phong - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 31,447 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Phú Phong
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: L61
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 31,447 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 31,447 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 31,447 CP (tỷ lệ 0.42%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 24/09/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 24/09/2019.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang