L61: Nguyễn Văn Đạt - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng - đã mua 44,025 CP

01/10/2019 11:060
  •  

L61: Nguyễn Văn Đạt - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng - đã mua 44,025 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Đạt
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: L61
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10,276 CP (tỷ lệ 0.14%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 44,025 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 44,025 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 54,301 CP (tỷ lệ 0.72%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 24/09/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 24/09/2019.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang