logo

Lãi sau thuế quý 3 của ND2 đạt hơn 83 tỷ đồng, tăng 23%

14-10-2019 17:35:39+07:00
14/10/2019 17:35 1
  •  

Lãi sau thuế quý 3 của ND2 đạt hơn 83 tỷ đồng, tăng 23%

CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 (UPCoM: ND2) vừa công bố BCTC quý 3/2019 đồng thời giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế (LNST) so với quý 3/2018.

Trong quý 3/2019, doanh thu thuần và LNST của ND2 là 151 tỷ đồng và 83.4 tỷ đồng tăng 11% và 23% so với cùng kỳ năm trước. Giải thích cho khoản tăng này ND2 cho hay: Doanh thu bán điện trong kỳ tăng do tỷ lệ sản lượng tham gia thị trường điện cao hơn 10% đồng thời giá bán điện cũng cao hơn quý 3/2018.

Thêm vào đó, giá vốn hàng bán tăng tương ứng với phần doanh thu tăng, đồng thời chi phí lãi vay giảm 5% do Công ty đã trả gốc vay hằng năm tương ứng với phần lãi vay giảm. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 13% do Công ty đã kiểm soát các khoản chi phí nhằm nâng cao hiệu quả chi tiêu trong quản lý doanh nghiệp.

Lũy kế 9 tháng đầu năm doanh thu thuần của Công ty đạt 284 tỷ đồng thực hiện 79% kế hoạch năm; LNST của Công ty đạt 97 tỷ đồng thực hiện 85% kế hoạch năm.

Tại ngày 30/09/2019, tổng tài sản của ND2 đạt 1,877 tỷ đồng tăng nhẹ 1.6% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 37.8% đạt 182 tỳ đồng. Chủ yếu là do các khoản phải thu ngắn hạn tăng gấp đôi, từ 43.5 tỷ đồng lên 86.9 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn của ND2 tăng mạnh so với thời điểm đầu năm
ĐVT: Đồng
Nguồn: BCTC ND2

Như Xuân

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang