LMH: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2019 so với quý 3/2018

30/10/2019 17:440
  •  

LMH: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2019 so với quý 3/2018

 Công ty Cổ phần Landmark Holding thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2019 so với quý 3/2018 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191030_20191030 - LMH - Giai trinh BCTC Quy 3-2019.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang