MBB: Tăng 60% trích lập dự phòng, lãi trước thuế 9 tháng vẫn tăng 27%

24-10-2019 14:23:59+07:00
24/10/2019 14:23 0
  •  

MBB: Tăng 60% trích lập dự phòng, lãi trước thuế 9 tháng vẫn tăng 27%

Trong 9 tháng đầu năm 2019, với các chỉ tiêu kinh doanh đều tăng trưởng, Ngân hàng TMCP Quân đội (HOSE: MBB) báo lãi trước thuế và sau thuế tăng 27% và 28%, lần lượt đạt hơn 7,616 tỷ đồng và 6,142 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu tăng lên mức 1.54%.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2019, MBB có kết quả kinh doanh hợp nhất khả quan với các chỉ tiêu đều tăng trưởng đáng kể.

Trong đó, thu nhập lãi thuần của MBB trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 13,111 tỷ đồng, tăng 26% với thu nhập lãi tăng 26% và chi phí lãi tăng 27% so với cùng kỳ. Lãi thuần dịch vụ tăng 37%, đạt gần 2,313 tỷ đồng và lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng 56% so với cùng kỳ, đạt gần 472 tỷ đồng.

Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư và góp vốn, đầu tư dài hạn có lãi tăng 51%, đạt hơn 424 tỷ đồng và lãi từ hoạt động khác tăng 46% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 1,579 tỷ đồng.

Nhờ kết quả kinh doanh tăng trưởng nên dù chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 21% và 60%, chiếm gần 6,665 tỷ đồng và hơn 3,676 tỷ đồng, MBB vẫn thu về được hơn 7,616 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và hơn 6,142 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế sau 9 tháng, lần lượt tăng  27% và 28% so với cùng kỳ.

Với kết quả này, trong 9 tháng đầu năm, MBB đã thực hiện được 80% kế hoạch lãi trước thuế đề ra.

Tính riêng quý 3, ngoại trừ lãi thuần từ dịch vụ của MBB giảm 30% so với cùng kỳ, còn hơn 499 tỷ đồng, các chỉ tiêu kinh doanh khác đều tăng trưởng. Đặc biệt, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư và góp vốn, đầu tư dài hạn có lãi hơn 162 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 30 tỷ đồng.

Do đó, mặc dù chi phí hoạt động tăng 16% và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cao gấp 2 lần cùng kỳ, lần lượt chiếm hơn 2,292 tỷ đồng và 1,312 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận trước và sau thuế của MBB vẫn tăng 25% và 26%, đạt lần lượt hơn 2,741 tỷ đồng và 2,211 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 30/09/2019, tổng tài sản của MBB đạt hơn 397,441 tỷ đồng, tăng 10% so với hồi đầu năm chủ yếu từ cho vay khách hàng đạt hơn 240,211 tỷ đồng, tăng 12% và các khoản lãi, phí phải thu tăng 19% so với đầu kỳ, đạt gần 4,087 tỷ đồng. Trong đó, dự phòng cho vay khách hàng tăng 18%, chiếm hơn 3,804 tỷ đồng.

Về nguồn vốn huy động, MBB ghi nhận tiền gửi của khách hàng đạt hơn 254,130 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu kỳ trong khi tiền gửi và vay các TCTD khác giảm nhẹ 3%, còn hơn 58,395 tỷ đồng. Phát hành giấy tờ có giá cao gấp 2 lần đầu kỳ, đạt hơn 24,088 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm, nợ xấu của MBB chiếm gần 3,703 tỷ đồng, tăng 29% so với đầu kỳ, cao hơn mức tăng 12% của cho vay khách hàng. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng đến 40%, lên mức 1,348 tỷ đồng. Do đó, tỷ lệ nợ xấu đã tăng từ 1.33% lên mức 1.54%.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang