MBB: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả phát hành

23-10-2019 16:22:00+07:00
23/10/2019 16:22 0
  •  

MBB: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả phát hành

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội công bố thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả phát hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191023_20191023 - MBB - BC Ket qua phat hanh ESOP va Thay doi so luong cp dang luu hanh.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang