Nhơn Trạch 2 báo lãi ròng quý 3 gấp 6.5 lần cùng kỳ

18-10-2019 10:46:26+07:00
18/10/2019 10:46 4
  •  

Nhơn Trạch 2 báo lãi ròng quý 3 gấp 6.5 lần cùng kỳ

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HOSE: NT2) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với doanh thu thuần hơn 5,760 tỷ đồng và lãi ròng hơn 548 tỷ đồng, lần lượt tăng 2% và 4% so với cùng kỳ năm 2018. Đáng chú ý, kết quả kinh doanh quý 3 tăng gần 5.5 lần.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 của NT2
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC của NT2

 

Riêng trong quý 3/2019, NT2 đạt doanh thu thuần gần 1,746 tỷ đồng, tăng gần 8% so cùng kỳ. Công ty ghi nhận doanh thu tài chính gần 50 tỷ đồng, tăng gần 568% so cùng kỳ; đồng thời chi phí tài chính giảm hơn 64% về mức gần 34 tỷ đồng. NT2 có kết quả lãi ròng gần 162 tỷ đồng trong quý 3/2019, gấp gần 6.5 lần cùng kỳ. 

 

9 tháng đầu năm 2019, NT2 có doanh thu thuần hơn 5,760 tỷ đồng tăng gần 2% so cùng kỳ. Do giá vốn tăng gần 4%, Công ty thu được 680 tỷ đồng lợi nhuận gộp, giảm 10% so cùng kỳ.

Doanh thu tài chính lũy kế 9 tháng ghi nhận hơn 59 tỷ đồng, tăng hơn 19% so cùng kỳ. Trong đó, lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện chiếm gần 44 tỷ đồng. Song song đó, chi phí tài chính giảm 28%, từ hơn 176 tỷ đồng xuống còn gần 127 tỷ đồng.

Bên cạnh, NT2 ghi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ hơn 65 tỷ đồng, giảm 12%.

Ngoài ra, Công ty có khoản lợi nhuận khác hơn 31 tỷ đồng, trong khi chỉ ghi nhận chưa tới 1 tỷ đồng tại khoản mục này trong cùng kỳ năm trước. Khoản này bắt nguồn từ việc hoàn nhập quỹ phát triển khoa học và công nghệ trích lập từ năm 2015 với số tiền 37 tỷ đồng.

Theo đó, lũy kế 9 tháng đầu năm, NT2 lãi ròng hơn 548 tỷ đồng, tăng gần 4% so với kết quả cùng kỳ. Như vậy, Công ty này đã thực hiện 77% kế hoạch doanh thu và 74% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2019.

Tại ngày 30/09/2019, NT2 có tổng tài sản hơn 8,360 tỷ đồng, giảm gần 6% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm gần 3,001 tỷ đồng, tăng hơn 5%; tài sản dài hạn chiếm gần 5,360 tỷ đồng, giảm gần 11%.

Duy Na

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang