Nhựa Bình Minh báo lãi ròng 120 tỷ đồng trong quý 3/2019

29-10-2019 14:02:46+07:00
29/10/2019 14:02 0
  •  

Nhựa Bình Minh báo lãi ròng 120 tỷ đồng trong quý 3/2019

CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2019 với doanh thu thuần gần 1,070 tỷ đồng và lãi ròng 120 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và 4% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2019 của BMP
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2019 của BMP

Quý 3/2019, doanh thu thuần của BMP đạt gần 1,070 tỷ đồng, tăng gần 5% so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán thành phẩm chiếm hơn 1,024 tỷ đồng, doanh thu bán vật tư hàng hóa chiếm gần 46 tỷ đồng, còn lại là doanh thu cung cấp dịch vụ.

Giá vốn ghi nhận tăng gần 3%, ở mức hơn 819 tỷ đồng. Theo đó, BMP thu được hơn 250 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 12% so cùng kỳ.

Chi phí bán hàng thể hiện gần 74 tỷ đồng, tăng gần 71% so cùng kỳ. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm gần 27% về mức 10 tỷ đồng. Do đó, BMP ghi nhận lãi ròng 120 tỷ đồng trong quý 3/2019, tăng 4% so với kết quả cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, Công ty này có doanh thu thuần hơn 3,178 tỷ đồng, tăng gần 16% so cùng kỳ. Lãi ròng lũy kế hơn 328 tỷ đồng, giảm gần 4% so cùng kỳ. Điều này chủ yếu do sự gia tăng khoản chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp với số tiền gần 105 tỷ đồng.

Như vậy, doanh nghiệp nhựa này đã thực hiện 74% kế hoạch doanh thu và 76% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019.

Tại cuối tháng 9, BMP có tổng tài sản hơn 2,839 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với hồi đầu năm. Trong đó, giá trị tài sản ngắn hạn chiếm gần 1,629 tỷ đồng, giảm gần 10%; giá trị tài sản dài hạn chiếm gần 1,211 tỷ đồng, tăng hơn 20%.

Các khoản phải thu ngắn hạn đang ghi nhận 449 tỷ đồng, giảm 25% so với hồi đầu năm. Giá trị hàng tồn kho của BMP cũng giảm 5% về mức 538 tỷ đồng. Mặt khác, khoản chi phí xây dựng dở dang dùng để mua sắm tài sản cố định đã giảm gần 88% so với hồi đầu năm, chỉ còn ghi nhận chưa tới 1.6 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, giá cổ phiếu BMP ghi nhận hồi phục kể từ giữa năm 2019. Trong phiên chiều ngày 29/10, giá cổ phiếu BMP đang được giao dịch với mức giá 53,000 đồng, tăng hơn 23% kể từ mức đáy 43,000 đồng/cp lập vào đầu tháng 6.

Diễn biến giá cổ phiếu BMP qua 1 năm
Đvt: Đồng

Duy Na

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang