PDB: Báo cáo tài chính quý 3/2019 (công ty mẹ)

22/10/2019 09:540
  •  

PDB: Báo cáo tài chính quý 3/2019 (công ty mẹ)

Tài liệu đính kèm:
1.PDB_2019.10.22_045f817_BCTC_rieng_quy_03.2019.pdf
2.PDB_2019.10.22_5a1bc94_CV_giai_trinh_LNST_quy_03.2019.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang