Phát Đạt báo lãi quý 3 hơn 160 tỷ đồng, tăng 53%

21-10-2019 09:17:57+07:00
21/10/2019 09:17 2
  •  

Phát Đạt báo lãi quý 3 hơn 160 tỷ đồng, tăng 53%

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) công bố BCTC quý 3/2019 với lãi ròng hơn 160 tỷ đồng, tăng đến 53% so cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 3/2019 của PDR
Nguồn: BCTC quý 3/2019 của PDR

Doanh thu trong quý 3 đạt gần 396 tỷ đồng, gấp 80 lần so cùng kỳ, do Công ty có ghi nhận doanh thu chuyển nhượng bất động sản gần 391 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ 1 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp trong kỳ ghi nhận hơn 251 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ hơn 2 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cũng được cải thiện từ mức 50% lên 63% trong quý 3/2019.

Doanh thu tài chính không đáng kể, trong kỳ thì PDR cũng không ghi nhận chi phí tài chính. Chi phí bán hàng cùng chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm lần lượt gần 29 tỷ đồng và 23 tỷ đồng. Sau cùng, Công ty báo lãi ròng trong quý tăng đến 53% so với cùng kỳ, ghi nhận giá trị 160 tỷ đồng.

Cho cả 9 tháng đầu năm, PDR mang về hơn 2,364 tỷ đồng doanh thu, gần 402 tỷ đồng lãi ròng. Trong khi doanh thu gấp 5 lần so cùng kỳ thì lãi ròng chỉ tăng 16%.

Năm 2019, PDR đặt mục tiêu doanh thu đạt 9,000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 800 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng, Công ty thực hiện được 26% doanh thu và 50% lợi nhuận.

Tổng tài sản của Công ty tại ngày 30/09/2019 tăng 11% so hồi đầu năm, đạt gần 1,120 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng nhẹ 3% lên 2,051 tỷ đồng từ 1,988 tỷ đồng. Đáng kể là hàng tồn kho tại thời điểm này chiếm đến 7,017 tỷ đồng, tăng gần 20% so đầu năm.

Nguồn: BCTC quý 3/2019 của PDR

Được biết, tồn kho chủ yếu của PDR là giá trị quỹ đất đã được bồi thường, tiền sử dụng đất đã nộp cho Nhà nước, chi phí san lấp mặt bằng, xây dựng và đầu tư cho các dự án đang triển khai.

Tồn kho lớn nhất của PDR gần 3,597 tỷ đồng tập trung ở dự án The EverRich 2, giá trị tồn kho của dự án này là tiền bồi thường đất và chi phí xây dựng. Dự án này đã thi công xong phần móng cọc Block A,B,C,D. Công ty đang hoàn thiện các yêu cầu theo quy định của nhà nước để đủ điều kiện chuyển nhượng dự án.   

Một dự án mới phát sinh chiếm giá trị tồn kho lớn thứ 2 là Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội, tồn kho 2,498 tỷ đồng. Dự án này gồm phân khu 2, 4, 9 tại Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định. Công ty đã lần lượt trúng thầu các phân khu này, tồn kho bao gồm tiền sử dụng đất, chi phí thiết kế, tư vấn, xây dựng hạ tầng cơ bản...

Tại ngày 30/09/2019, Công ty có nợ phải trả hơn 8,417 tỷ đồng, tăng 12% so cùng kỳ. Riêng khoản nợ vay tài chính ngắn và dài hạn chiếm gần 1,871 tỷ đồng, trong khi đầu năm không ghi nhận. Các khoản vay chủ yếu từ 7 lần phát hành trái phiếu hơn 1,330 tỷ đồng. Mục đích của các đợt phát hành đều để tài trợ vốn cho dự án Nhơn Hội, Bình Định. 

Nguồn: BCTC quý 3/2019 của PDR

Minh Nhật

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang