logo

Pin Ắc quy Miền Nam giảm 30% lãi ròng trong quý 3/2019

22-10-2019 09:47:15+07:00
22/10/2019 09:47 2
  •  

Pin Ắc quy Miền Nam giảm 30% lãi ròng trong quý 3/2019

CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (HOSE: PAC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2019 với doanh thu thuần hơn 677 tỷ đồng và lãi ròng gần 35 tỷ đồng, lần lượt giảm 12% và 30% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 3/2019 của PAC
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 3/2019 của PAC

Quý 3/2019, PAC có doanh thu thuần hơn 677 tỷ đồng, giảm 12% so cùng kỳ. Mặc dù giá vật tư đầu vào như chì, kẽm có giảm nhưng lợi nhuận gộp vẫn giảm hơn 37%, ghi nhận ở mức hơn 85 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong quý 3 ghi nhận gần 15 tỷ đồng, tăng gần 16% so cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm gần 35% về mức hơn 14 tỷ đồng.

PAC bỏ ra hơn 14 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, gấp đôi cùng kỳ. Ngược lại, chi phí bán hàng giảm gần 54% về mức 27 tỷ đồng.

Kết thúc quý 3/2019, Công ty lãi ròng gần 35 tỷ đồng, giảm hơn 30% so với kết quả cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PAC có doanh thu thuần gần 2,264 tỷ đồng, suýt soát cùng kỳ. Lãi ròng ghi nhận gần 116 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 7% chủ yếu nhờ việc tiết giảm hơn 12% khoản chi phí bán hàng, thể hiện ở mức 134 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã thực hiện 78% kế hoạch doanh thu và 81% kế hoạch lợi nhuận năm 2019.

Tại ngày 30/09/2019, PAC có tổng tài sản gần 2,206 tỷ đồng, tăng 3% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm gần 1,495 tỷ đồng, tài sản dài hạn chiếm gần 711 tỷ đồng.

Công ty ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn hơn 256 tỷ đồng, tăng 11% so với hồi đầu năm. Hàng tồn kho đang thể hiện gần 452 tỷ đồng, giảm hơn 24%.

Mặt khác, nợ ngắn hạn đang ở mức hơn 1,435 tỷ đồng, giảm gần 12% so với hồi đầu năm. Trong đó chủ yếu là khoản vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn, thể hiện gần 1,024 tỷ đồng.

Trên thị trường, giá cổ phiếu PAC ghi nhận sụt giảm hơn 27% kể từ đầu năm 2019. Chốt phiên giao dịch ngày 21/10, giá cổ phiếu này dừng ở mức 27,600 đồng/cp.

Duy Na

Fili

×
vietstock logo
Về đầu trang