Quý 3/2019, D2D đạt lãi cao nhất từ trước đến nay

17-10-2019 20:30:00+07:00
17/10/2019 20:30 0
  •  

Quý 3/2019, D2D đạt lãi cao nhất từ trước đến nay

CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HOSE: D2D) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2019 với doanh thu thuần hơn 275 tỷ đồng cùng lãi ròng hơn 155 tỷ đồng. Đây là kết quả một quý tốt nhất từ trước đến nay tại doanh nghiệp này.

Kết quả kinh doanh quý 3/2019 của D2D. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 3/2019 của D2D

Trong quý 3/2019, D2D ghi nhận doanh thu thuần hơn 275 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần cùng kỳ. Trong khi đó, giá vốn tăng hơn 228%. Theo đó, lợi nhuận gộp trong kỳ ghi nhận gần 178 tỷ đồng, gấp 18.7 lần so với con số chưa tới 10 tỷ đồng trong quý 3/2018.

Doanh thu tài chính trong quý tăng hơn 3.5 lần, từ mức 6 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước lên 27 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 50%, từ gần 8 tỷ đồng lên thành hơn 11 tỷ đồng.

Kết thúc quý 3, D2D lãi ròng hơn 155 tỷ đồng, gấp 24 lần so với con số hơn 6 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Đây cũng là kết quả kinh doanh một quý tốt nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp này.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, D2D có doanh thu thuần gần 398 tỷ đồng, tăng 137% so cùng kỳ.

Thuyết minh doanh thu 9 tháng đầu năm 2019 của D2D
Nguồn: BCTC quý 3/2019 của D2D

Có thể thấy rõ doanh thu hơn 300 tỷ đồng phát sinh từ dự án Khu dân cư Lộc An chính là động lực của doanh nghiệp này trong 9 tháng đầu năm 2019. Với giá vốn chưa tới 55 tỷ đồng, D2D thu được hơn 245 tỷ đồng lợi nhuận gộp từ dự án này. Ngược lại, kết quả sụt giảm tại dự án Khu dân cư Thống Nhất đã được ban lãnh đạo Công ty dự báo từ trước.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính trong kỳ ghi nhận hơn 76 tỷ đồng, tăng 61% so cùng kỳ. Mức tăng chủ yếu đến từ khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay và chuyển nhượng cổ phiếu. Song song đó, chi phí quản lý doanh nghiệp lũy kế cũng tăng hơn 74%, ghi nhận ở mức hơn 36 tỷ đồng.

Sau 9 tháng đầu năm, D2D lãi ròng hơn 238 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần kết quả cùng kỳ. Như vậy, doanh nghiệp này đã vượt 18% kế hoạch doanh thu và vượt 167% kế hoạch lợi nhuận cho cả năm 2019.

Tính tại thời điểm 30/09/2019, Công ty này có tổng tài sản gần 2,406 tỷ đồng, tăng hơn 51% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm gần 1,517 tỷ đồng, tăng 46%; tài sản dài hạn chiếm hơn 889 tỷ đồng, tăng 61%.

Trong cơ cấu tài sản của D2D, các khoản đầu tư tài chính đang chiếm tỷ trọng lớn nhất. Trong đó, khoản tiền gửi ngân hàng ngắn hạn ghi nhận gần 944 tỷ đồng, khoản tiền gửi ngân hàng dài hạn ghi nhận 528 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, giá trị hàng tồn kho của doanh nghiệp này đang ghi nhận ở mức gần 406 tỷ đồng, tăng gần 46% so với hồi đầu năm. Trong đó chi phí sản xuất dở dang đối với dự án Khu dân cư Thống Nhất là hơn 170 tỷ đồng và đối với dự án Khu dân cư Lộc An là gần 218 tỷ đồng.

Duy Na

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang