Quý 3/2019, PGD báo lãi ròng 67 tỷ đồng, tăng 23%

16/10/2019 11:151
  •  

Quý 3/2019, PGD báo lãi ròng 67 tỷ đồng, tăng 23%

Theo BCTC quý 3/2019, CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (HOSE: PGD) báo lãi ròng trong quý tăng 23% so với cùng kỳ.

Doanh thu thuần mà Công ty ghi nhận trong kỳ hơn 2,138 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so cùng kỳ. Giá vốn hàng bán cũng giảm 4%, chiếm gần 1,931 tỷ đồng. Nhờ giảm giá vốn, PGD mang về hơn 207 tỷ đồng lãi gộp trong kỳ, tăng nhẹ 2% so với quý 3/2018.

Doanh thu tài chính trong quý 3/2019 đạt hơn 4.7 tỷ đồng, được biết doanh thu tài chính hoàn toàn đến từ lãi tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại. PGD không ghi nhận chi phí tài chính.

Trong kỳ, PGD tiếp tục tiết giảm các khoản chi phí trong kỳ khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 26%, còn hơn 22 tỷ đồng; chi phí bán hàng hơn 106 tỷ đồng, giảm 2% so với con số cùng kỳ. Sau cùng, lãi ròng của PGD đạt gần 67 tỷ đồng, tăng đến 23% so cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 3/2019 của PGD
Nguồn: BCTC quý 3/2019 của PGD

Tính trong 9 tháng đầu năm, PGD có doanh thu thuần giảm 1% so với cùng kỳ, ở mức gần 5,962 tỷ đồng. Do sự sụt giảm lợi nhuận trong 2 quý đầu năm nên lãi ròng trong 9 tháng của Công ty giảm 7% về 182 tỷ đồng.

Tính đến ngày cuối quý 3/2019, PGD có tổng tài sản tăng hơn 21% so hồi đầu năm, giá trị hơn 3,206 tỷ đồng. Tại thời điểm này, tiền và các khoản tương đương tiền của Công ty lên tới 1,680.6 tỷ đồng, chiếm hơn nửa tổng tài sản. PGD không ghi nhận các khoản vay và nợ thuê tài chính.

Minh Nhật

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang