logo

Quý 3/2019, Tổng Công ty Thép Việt Nam lãi ròng chưa tới 25 tỷ đồng

31-10-2019 10:39:23+07:00
31/10/2019 10:39 0
  •  

Quý 3/2019, Tổng Công ty Thép Việt Nam lãi ròng chưa tới 25 tỷ đồng

Không ngoài vòng xoáy suy giảm của ngành thép, Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (UPCoM: TVN) công bố kết quả kinh doanh quý 3/2019 với doanh thu thuần gần 5,703 tỷ đồng và lãi ròng gần 25 tỷ đồng. Các con số này giảm 8% và 77% so cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2019 của TVN
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 của TVN

TVN ghi nhận doanh thu thuần quý 3/2019 đạt gần 5,703 tỷ đồng, giảm gần 8% so cùng kỳ. Lợi nhuận gộp thu được gần 168 tỷ đồng, giảm 36%.

Trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận âm hơn 126 tỷ đồng, khoản thu tài chính trong quý 3 năm nay thể hiện gần 19 tỷ đồng.

Kết quả quý 3, Công ty lãi ròng gần 25 tỷ đồng, giảm hơn 77% so cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, TVN có tổng doanh thu hơn 18,233 tỷ đồng, giảm gần 2% so cùng kỳ. Trong đó chủ yếu là doanh thu bán thành phẩm hàng hóa, thể hiện gần 17,690 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính lũy kế ghi nhận hơn 202 tỷ đồng, tăng hơn 172% so cùng kỳ, chủ yếu nhờ khoản lãi chênh lệch tỷ giá với số tiền hơn 133 tỷ đồng.

Sau 3 quý đầu năm, Công ty lãi ròng gần 361 tỷ đồng, giảm hơn 44% so với kết quả cùng kỳ. Như vậy, TVN đã thực hiện gần 87% kế hoạch doanh thu và 168% kế hoạch lợi nhuận trước thuế (LNTT) năm 2019. Đáng nói là TVN chỉ đặt chỉ tiêu LNTT khá thấp với 300 tỷ đồng, chưa bằng một nửa thực hiện của năm 2018.

Tình hình tài sản của TVN không có nhiều biến động so với hồi đầu năm. Tại ngày 30/09/2019, Công ty có tổng tài sản hơn 15,118 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm hơn 6,708 tỷ đồng, tài sản dài hạn chiếm hơn 8,410 tỷ đồng.

Duy Na

Fili

×
vietstock logo
Về đầu trang