logo

RAL: Lãi quý 3 hơn 64 tỷ đồng, chưa ghi nhận bồi thường bảo hiểm cháy nhà kho

23-10-2019 10:18:15+07:00
23/10/2019 10:18 3
  •  

RAL: Lãi quý 3 hơn 64 tỷ đồng, chưa ghi nhận bồi thường bảo hiểm cháy nhà kho

CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (HOSE: RAL) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2019 với doanh thu thuần gần 900 tỷ đồng và lãi ròng hơn 64 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 22% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh quý 3/2019 của RAL
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 3/2019 của RAL

Quý 3/2019, RAL có doanh thu thuần gần 900 tỷ đồng, tăng gần 19% so cùng kỳ. Giá vốn ghi nhận hơn 678 tỷ đồng, tăng 31%. Theo đó, Công ty thu được hơn 221 tỷ đồng lợi nhuận gộp, giảm gần 8% so cùng kỳ.

Trong kỳ, Công ty đã tiết giảm các khoản chi phí so với quý 3/2018. Trong đó chi phí tài chính gần 19 tỷ đồng, giảm hơn 14%; chi phí bán hàng hơn 102 tỷ đồng, giảm gần 20%; chi phí quản lý doanh nghiệp gần 24 tỷ đồng, giảm hơn 15%.

Ngoài ra, RAL chỉ ghi nhận gần 2.5 tỷ đồng thu nhập khác, giảm 22% so cùng kỳ.

Nhiều khả năng Công ty chưa ghi nhận khoản tiền bồi thường thiệt hại từ vụ cháy nhà máy hồi cuối tháng 8/2019. Thông tin liên quan, trước đó, lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết số tiền bồi thường thuộc phạm vi bảo hiểm của RAL ước tính vào khoảng 150 tỷ đồng.

RAL ghi nhận kết quả lãi ròng hơn 64 tỷ đồng trong quý 3/2019, tăng gần 22% so cùng kỳ.

Cảnh cháy nhà kho Rạng Đông tại Hà Nội ngày 28/08. Nguồn: Báo Giao thông

Lũy kế 9 tháng hoạt động đầu năm, Công ty có doanh thu thuần gần 2,704 tỷ đồng, tăng 20% so cùng kỳ. Lợi nhuận gộp thu về ở mức hơn 775 tỷ đồng, tăng 21% so cùng kỳ.

Đáng chú ý, chi phí bán hàng lũy kế thể hiện gần 438 tỷ đồng, tăng hơn 26% so cùng kỳ.

Công ty lãi ròng gần 161 tỷ đồng, tăng gần 21% so với kết quả cùng kỳ. Như vậy, RAL đã thực hiện 75% chỉ tiêu tổng doanh thu và hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận (LNTT) năm 2019.

Tại thời điểm cuối tháng 9, RAL có tài sản ngắn hạn hơn 2,555 tỷ đồng, tăng 5% so với hồi đầu năm. Hàng tồn kho đang ghi nhận ở mức gần 1,144 tỷ đồng, tăng 15%. Các khoản phải thu thể hiện 840 tỷ đồng, giảm không đáng kể.

Tài sản dài hạn đang ghi nhận gần 290 tỷ đồng, giảm gần 6% so với hồi đầu năm. Trong đó, giá trị tài sản cố định hữu hình giảm hơn 7% về mức 248 tỷ đồng.

Duy Na

Fili

×
vietstock logo
Về đầu trang