RCL: Vũ Quốc Tuấn - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 100,000 CP

25-10-2019 16:49:00+07:00
25/10/2019 16:49 0
  •  

RCL: Vũ Quốc Tuấn - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 100,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Quốc Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: RCL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100,800 CP (tỷ lệ 1.33%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 100,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 800 CP (tỷ lệ 0.01%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 21/10/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 21/10/2019.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang