RDP: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

18-10-2019 16:38:00+07:00
18/10/2019 16:38 0
  •  

RDP: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

 Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding thông báo  thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191018_20191018 - RDP - CBTT Thay doi so luong co phieu luu hanh bieu quyet.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang