logo

ROS lãi ròng hợp nhất 77 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm

31-10-2019 11:57:59+07:00
31/10/2019 11:57 2
  •  

ROS lãi ròng hợp nhất 77 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 

Mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh nhưng chưa ghi nhận doanh thu theo quy định, đồng thời phải ghi nhận một số chi phí theo quy định của chuẩn mực và luật kế toán, CTCP Xây dựng FLC Faros (HOSE: ROS) báo lãi hợp nhất quý 3/2019 giảm hơn 46.4% so với cùng kỳ dù doanh thu tăng mạnh.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của ROS
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2019 của ROS

 

Quý 3/2019, ROS báo doanh thu thuần đạt hơn 1,179 tỷ đồng, gấp 2.8 lần so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lãi sau thuế của Công ty chỉ đạt hơn 8.1 tỷ đồng, giảm hơn 46.4% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trong kỳ sụt giảm chủ yếu do giá vốn hàng bán trong kỳ tăng mạnh, gấp 2.9 lần so với cùng kỳ năm trước, lên mức 1,136.73 tỷ đồng.

Bên cạnh đó các khoản tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty cũng tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, chi phí tài chính của Công ty tăng hơn 10% lên mức 34.3 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 84% so với cùng kỳ lên gần 32 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tuy tăng 27.5% nhưng chỉ chiếm 0.6 tỷ đồng.

Theo giải trình của ROS, quý 3/2019, Công ty mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh nhưng chưa ghi nhận doanh thu theo quy định. Tuy nhiên, Công ty đã phải ghi nhận một số chi phí theo quy định của chuẩn mực và luật kế toán.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, ROS ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 3,514.5 tỷ đồng, tăng 72.5% so với cùng kỳ năm trước. Lãi ròng lũy kế đạt 77 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ.

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm cuối quý 3 đạt hơn 10,845.1 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn của Công ty tại thời điểm này chiếm tỷ trọng gần 49% trong tổng tài sản. Phân nửa trong số này là phải thu về cho vay ngắn hạn.

Yến Chi

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang