SAVICO lãi ròng giảm 23% trong quý 3, nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn

28/10/2019 19:002
  •  

SAVICO lãi ròng giảm 23% trong quý 3, nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn

CTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico, HOSE: SVC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2019 với doanh thu tuy tăng trưởng nhưng lợi nhuận lại sụt giảm so với cùng kỳ do cạnh tranh gay gắt.

Kết quả kinh doanh quý 3/2019 của SVC
ĐVT: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất SVC

SVC cho hay trong quý 3/2019, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh (HĐKD) có tăng trưởng so với cùng kỳ 29% đạt 4,496 tỷ đồng do toàn hệ thống ô tô gia tăng được sản lượng. Tuy nhiên, thực tế thị trường ô tô trong quý 3/2019 gặp nhiều khó khăn hơn so với cùng kỳ do nguồn cung tăng mạnh và cạnh tranh khốc liệt dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 7% còn 233 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lượng lớn hàng tồn kho phải dự trữ, đẩy dư nợ vay tăng, cùng với sự tăng nhẹ của lãi suất làm cho chi phí tài chính tăng đến 57% so với cùng kỳ, đạt gần 35 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng tương ứng với sự tăng trưởng của doanh thu. Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng do cộng thêm các đơn vị mới thành lập, phát sinh chi phí hoạt động chưa hiệu quả.

Tổng hợp các yếu tố trên làm lợi nhuận trước thuế của SVC giảm mạnh 43% còn 54 tỷ đồng. Lãi ròng của Công ty trong quý cũng sụt giảm 23% so với cùng kỳ, còn 35.5 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, SVC đạt 13,073 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 36% với cùng kỳ. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế của Công ty lại giảm 15% về 162 tỷ đồng, thực hiện 67% kế hoạch cả năm.

Tại ngày 30/09/2019, tổng tài sản của SVC đạt 4,746 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 2,554 tỷ đồng, tăng 16%, tài sản dài hạn đạt 2,192 tăng 2%.

Trong cơ cấu tài sản của SVC, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng cao nhất tăng lên 1,572 tỷ đồng, tăng 39%. Hàng hóa chiếm trọng cao nhất trong hàng tồn kho đạt 1,318 (tỷ lệ 84%).

Nợ phải trả đạt 3,165 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm và chiếm 67% tổng tài sản. Nợ ngắn hạn lúc này đã đạt 2,634 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm và vượt tài sản ngắn hạn 80 tỷ đồng.

Như Xuân

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang