SBA: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD quý 3/2019, 9 tháng đầu năm và kế hoạch quý 4/2019

21/10/2019 16:350
  •  

SBA: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD quý 3/2019, 9 tháng đầu năm và kế hoạch quý 4/2019

Công ty Cổ phần Sông Ba thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD quý 3/2019, 9 tháng đầu năm và kế hoạch quý 4/2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191021_20191021 - SBA - NQHDQT so 08 thong qua kqkd Q3.2019.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang