logo

SeABank dự kiến phát hành 400 triệu USD trái phiếu quốc tế

09-10-2019 11:47:43+07:00
09/10/2019 11:47 3
  •  

SeABank dự kiến phát hành 400 triệu USD trái phiếu quốc tế

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (OTC: SeABank) vừa công bố tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành tối đa 400 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế và kế hoạch sử dụng vốn huy động từ việc phát hành trái phiếu.

* Các ngân hàng đã phát hành hơn 14,000 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 9

* SeABank: Sau soát xét, lãi ròng hợp nhất 6 tháng "vơi đi" 56 tỷ đồng

Cụ thể, SeABank dự kiến phát hành tối đa 400 triệu USD trái phiếu quốc tế. Đây là loại trái phiếu quốc tế không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo và không kèm theo chứng quyền.

Mệnh giá trái phiếu là 1,000 USD hoặc bội số của 1,000 USD hoặc mệnh giá khác được xác định phù hợp vói tập quán thị trường trái phiếu quốc tế và các quy tắc, quy định của Sở giao dịch Chứng khoán nước ngoài dự kiến niêm yết do Tổng Giám đốc quy định.

Giá chào bán dự kiến khoảng 100% mệnh giá. Kỳ hạn trái phiếu tối đa đến 5 năm, do Tổng Giám đốc quyết định tại thời điểm phát hành.

Lãi suất của trái phiếu được xác định cho từng đợt phát hành là lãi suất cố định hoặc lãi suất thả nổi hoặc kết hợp cả 2. Ngoài ra, lãi suất trái phiếu do Tổng Giám đốc quyết định tại thời điểm phát hành căn cứ trên nhu cầu của nhà đầu tư, phù hợp với điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành và quy định của Pháp luật.

Trái phiếu được dự kiến phát hành ra thị trường quốc tế cho các nhà đầu tư ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ theo quy chế S (Regualtion S), Luật Chứng khoán Mỹ năm 1993 (sửa đổi) và được nhiêm yết, tự do giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Singapore hoặc theo quyết định của Tổng Giám đốc tại thời điểm phát hành.

Trái phiếu sẽ được phát hành theo phương thức dựng sổ (book - building) hoặc các hình thức khác phù hợp với tập quán thị trường trái phiếu quốc tế trên cơ sở tư vấn, thu xếp của JP. Morgan (S.E.A) Limited.

Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2019 hoặc thời gian cụ thể do HĐQT quyết định. Số đợt phát hành dự kiến cũng sẽ tùy theo tình hình thị trường tại từng thời điểm. Kế hoạch cụ thể  phát hành cho từng đợt cũng sẽ giao cho Tổng Giám đốc quyết định.

Phương thức thanh toán gốc và lãi cũng sẽ do Tổng Giám đốc quyết định theo nhu cầu thị trường.

Nói về nguyên nhân phát hành trái phiếu, SeABank cho biết hiện Ngân hàng chưa thể đáp ứng hết nhu cầu vay vốn bằng ngoại tệ của khách hàng do những hạn chế từ những quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về huy động vốn ngoại tệ. Nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ từ khách hàng trong nước chủ yếu là nguồn vốn ngắn hạn, không ổn định do NHNN hạn chế nắm giữ USD thông qua trần lãi suất huy động USD là 0%. Việc phát hành trái phiếu quốc tế bằng ngoại tệ sẽ giúp SeABank cải thiện cơ cấu kỳ hạn giữa tài sản nợ và tài sản có tốt hơn, giảm thiểu rủi ro kỳ hạn, lãi suất, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Trong tờ trình, SeABank cũng đề ra phương án sử dụng vốn thu từ trái phiếu để bổ sung vốn cho vay nhu cầu của khách hàng và cho vay ngoại tệ trong nước theo quy định của NHNN và SeABank từng thời kỳ.

Hàn Đông

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang