SeABank được Moody's xếp hạng tín nhiệm B1

11-10-2019 09:10:59+07:00
11/10/2019 09:10 1
  •  

SeABank được Moody's xếp hạng tín nhiệm B1

Ngày 10/10/2019, Moody's đã công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm dài hạn mức B1 cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank).

Theo công bố của Moody’s, SeABank được xếp hạng tín nhiệm dài hạn mức B1 ở các hạng mục: Tiền gửi ngoại tệ và nội tệ ngắn hạn và dài hạn; Nhà phát hành ngoại tệ và nội tệ ngắn hạn và dài hạn; Rủi ro đối tác ngoại tệ và nội tệ ngắn hạn và dài hạn; Rủi ro đối tác ngắn hạn và dài hạn; và hạng mục Tín dụng cơ sở đạt mức B2. Các yếu tố như vốn chủ sở hữu, lợi nhuận, khả năng thanh toán nợ, chất lượng tài sản, nguồn vốn, thanh khoản... góp phần quan trọng mang đến kết quả đánh giá cho SeABank lần này.

Kết quả kinh doanh của SeABank đang có sự tăng trưởng khả quan. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2019: Tổng tài sản đạt gần 150 ngàn tỷ đồng, tăng 6% so với thời điểm đầu năm; tổng dư nợ tín dụng đạt 95,219 tỷ đồng tăng trưởng hơn 8% so với thời điểm đầu năm. Doanh thu thuần dịch vụ tăng trưởng 247% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 409 tỷ đồng, tăng hơn 57% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 9/2019 SeABank đã hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 7,688 tỷ đồng lên 9,369 tỷ đồng thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu. Việc tăng vốn điều lệ này nằm trong kế hoạch phát triển của SeABank đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên SeABank năm 2019.

Hiện nay, SeABank có 165 điểm giao dịch trên khắp 3 miền đất nước, đang phục vụ hơn 1 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang