SHB: Lãi ròng quý 3 gấp đôi nhưng nợ xấu cũng tăng đáng kể

31-10-2019 08:07:43+07:00
31/10/2019 08:07 0
  •  

SHB: Lãi ròng quý 3 gấp đôi nhưng nợ xấu cũng tăng đáng kể

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHB) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2019 với lợi nhuận trước và sau thuế 9 tháng đầu năm tăng 54% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 2,262 tỷ đồng và gần 1,808 tỷ đồng mặc dù tăng mạnh chi phí dự phòng. Tỷ lệ nợ xấu trên dự nợ tăng lên mức 2.86%.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2019 của SHB. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2019 của SHB

Trong quý 3, hoạt động kinh doanh của SHB hầu hết đều cho kết quả khả quan. Cụ thể, nguồn thu chính thu nhập lãi thuần tăng đến 92% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 2,255 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư cũng đem về khoản lãi gấp 10.8 lần cùng kỳ, ghi nhận gần 114 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác cũng gấp 2.6 lần cùng kỳ, đạt hơn 10 tỷ đồng.

Điểm tối duy nhất trong bức tranh sáng màu của SHB có lẽ là hoạt động dịch vụ khi giảm lãi gần 47% so với cùng kỳ, chỉ còn gần 33 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động cũng tăng 47% lên hơn 1,023 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của SHB gấp 2.4 lần so với cùng kỳ, ghi nhận hơn 1,415 tỷ đồng.

Đáng chú ý, mặc dù chi phí dự phòng rủi ro tín dụng quý 3 gấp 3 lần so cùng kỳ, lên hơn 714 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận trước và sau thuế trong kỳ của Ngân hàng vẫn gấp đôi so với cùng kỳ, đạt gần 701 tỷ đồng và gần 560 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, kết quả kinh doanh của SHB vẫn duy trì chiều hướng khả quan. Thu nhập lãi thuần và lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng gần 62% và gấp đôi cùng kỳ, đạt hơn 5,408 tỷ đồng và 351 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối lại tăng 11% trong khi lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư giảm 43%.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của SHB trong 9 tháng đầu năm tăng đến 79%, ghi nhận 3,349 tỷ đồng.

Vẫn theo xu hướng của quý 3, lũy kế 9 tháng mặc dù trích lập dự phòng gấp 2.6 lần cùng kỳ lên mức 1,087 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận trước và sau thuế của SHB vẫn tăng 54% so với cùng kỳ, đạt gần 2,262 tỷ đồng và gần 1,808 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm SHB thực hiện được gần 74% so với kế hoạch lãi trước thuế 3,068 tỷ đồng năm 2019.

Một số chỉ tiêu tài chính 9 tháng đầu năm của SHB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2019 của SHB

Tại thời điểm 30/09/2019, tổng tài sản của SHB đạt gần 357,239 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Chủ yếu nhờ cho vay khách hàng tăng 17%, tài sản có khác tăng 49% và các khoản phải thu tăng 71% so với đầu năm. 

Tiền gửi của khách hàng tại SHB tại thời điểm kết thúc quý 3/2019 cũng đạt mức gần 246,240 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm.

Chất lượng nợ vay của SHB tính đến 30/09/2019. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2019 của SHB

Dư nợ cho vay khách hàng tăng 16% so với đầu năm, đồng thời nợ xấu cũng tăng 39% lên mức hơn 7,227 tỷ đồng. Cụ thể, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) gấp 2.3 lần và nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng 61% so với đầu năm. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay của SHB tăng lên mức 2.86% so với mức 2.4% hồi đầu năm.

Cát Lam

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang