SLS: Chi trả cổ tức niên độ 2018-2019 bằng tiền với tỷ lệ 50%

08-10-2019 10:18:40+07:00
08/10/2019 10:18 0
  •  

SLS: Chi trả cổ tức niên độ 2018-2019 bằng tiền với tỷ lệ 50%

Ngày 07/10 vừa qua, HĐQT của CTCP Mía Đường Sơn La (HNX: SLS) đã thông qua việc chi trả cổ tức niên độ 2018-2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%.

Ngày 07/10, ban lãnh đạo của SLS đã quyết định thông qua kế hoạch chi trả cổ tức niên độ 2018-2019 từ ngày 18/11/2019.

Cụ thể, Công ty dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 50% (01 cổ phiếu nhận được 5,000 đồng). Theo dự kiến, Công ty sẽ bỏ ra gần 49 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức này, nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối niên độ 2018-2019.

Trong niên độ 2018-2019, tổng sản lượng mía của SLS đạt gần 626 tấn, vượt gần 3% kế hoạch. Tổng doanh thu đạt 890 tỷ đồng, đạt gần 99% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế hơn 63 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần kế hoạch đặt ra.

SLS cho biết tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 30/06/2019 là gần 350 tỷ đồng.

Công ty dự kiến phân phối lợi nhuận niên độ 2018-2019 với số tiền hơn 52 tỷ đồng. Bên cạnh chi trả cổ tức, SLS thực hiện trích lập các quỹ niên độ 2018-2019 với số tiền 3.2 tỷ đồng.

Với niên độ 2019-2020, SLS đặt kế hoạch tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt gần 864 tỷ đồng và gần 26 tỷ đồng. Các chỉ tiêu này giảm gần 2% và gần 60% so với thực hiện trong niên độ trước.

Tỷ lệ chia cổ tức niên độ 2019-2020 của SLS dự kiến ở mức 10% trên vốn điều lệ.

3 tháng gần đây, giá cổ phiếu SLS chủ yếu đi ngang trong khoảng 37,000-45,000 đồng/cp. Trong phiên sáng ngày 08/10, cổ phiếu này đang được giao dịch với mức giá 45,300 đồng/cp.

Diễn biến giá cổ phiếu SLS qua 1 quý
Đvt: Đồng
Nguồn: VietstockFinance

Duy Na

Fili

×
vietstock logo
Về đầu trang