Sonadezi báo lãi ròng 182 tỷ đồng trong quý 3, tăng 67% so với cùng kỳ

30-10-2019 11:03:43+07:00
30/10/2019 11:03 5
  •  

Sonadezi báo lãi ròng 182 tỷ đồng trong quý 3, tăng 67% so với cùng kỳ

Tổng CTCP Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi, UPCoM: SNZ) vừa công bố BCTC quý 3/2019 với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ; đến từ Dự án Khu dân cư Lộc An.

Kết quả kinh doanh quý 3/2019 của SNZ
ĐVT: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất SNZ

Trong quý 3/2019, Sonadezi ghi nhận 1,342 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 32% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán hàng chiếm tỷ lệ cao nhất đạt 631 tỷ đồng, tăng 58%; doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 396 tỷ đồng, tăng 14% và doanh thu khác tăng 17%.

Nguồn: BCTC hợp nhất SNZ

Theo báo cáo bộ phận của SNZ thì doanh thu khác của Tổng công ty chủ yếu đến từ cho thuê khu công nghiệp (KCN). Cụ thể, SNZ đã mang về 326 tỷ đồng doanh thu và 128 tỷ đồng lợi nhuận gộp từ việc cho thuê KCN trong quý 3/2019, tăng 35% và 5% so với cùng kỳ.

Lãi ròng của SNZ đạt 182 tỷ đồng, tăng đến 67% so với cùng kỳ. Sở dĩ có sự tăng trưởng này là do “Hiệu quả bán hàng từ Dự án Khu dân cư Lộc An tại đơn vị thành viên; làm cho lợi nhuận tăng đột biến so với quý 3/2018” - Tổng công ty cho hay.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, SNZ mang về 3,350 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 13% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế của Tổng công ty đạt 944 tỷ đồng, như vậy so với chỉ tiêu kế hoạch 953 tỷ đồng, SNZ đã thực hiện 99% kế hoạch cả năm.

Lãi ròng của Tổng công ty cũng tăng 24% so với cùng kỳ, đạt 410 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 3/2019, tổng tài sản của SNZ đạt 18,285 tỷ đồng tăng 8% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 6,301 tỷ đồng, tăng 11%; tài sản dài hạn đạt 11,984 tỷ đồng, tăng 6%.

Về nguồn vốn, mặc dù nợ phải trả của SNZ tăng 6%, đạt 10,679 tỷ đồng nhưng doanh thu chưa thực hiện và người mua trả tiền trước chiếm tỷ trọng lớn nhất. Phần lớn là các khoản doanh thu nhận trước cho thuê đất và hạ tầng khu công nghiệp. Các khoản sẽ được hoạch toán vào doanh thu của SNZ trong những kỳ tới.

Tỷ trọng doanh thu chưa thực hiện và người mua trả tiền trước của SNZ
ĐVT: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất SNZ

Tại ngày 30/09/2019, SNZ có cơ cấu cổ đông cô đặc khi Nhà nước sở hữu tới 99.54%. Tuy nhiên, Tổng công ty đang tái cấu trúc và thực hiện kế hoạch triển khai thoái vốn Nhà nước từ 99.5% xuống 36% trong thời gian tới.

Như Xuân

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang