SZL: Lợi nhuận tiếp tục sụt giảm trong quý 3/2019

17-10-2019 16:09:30+07:00
17/10/2019 16:09 0
  •  

SZL: Lợi nhuận tiếp tục sụt giảm trong quý 3/2019

CTCP Sonadezi Long Thành (HOSE: SZL) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2019 với lãi ròng hơn 26 tỷ đồng. Con số lợi nhuận này giảm hơn 7% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh hợp 9 tháng đầu năm 2019 của SZL
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 3/2019 của SZL

Trong quý 3/2019, SZL có doanh thu hơn 93 tỷ đồng, tăng gần 2% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp Long Thành chiếm hơn 27 tỷ đồng, doanh thu kinh doanh xử lý nước thải chiếm gần 19 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp quý 3/2019 ghi nhận hơn 30 tỷ đồng, tăng gần 6% so cùng kỳ.

Thuyết minh các khoản doanh thu quý 3/2019 của SZL
Nguồn: BCTC quý 3/2019 của SZL

Doanh thu tài chính trong quý ghi nhận giảm gần 4%, ở mức gần 14 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp ghi nhận gần 12 tỷ đồng, tăng hơn 18% cùng kỳ năm trước.

Kết thúc quý 3, SZL lãi ròng hơn 26 tỷ đồng. Kết quả này giảm hơn 7% so với quý 3 năm 2018.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, SZL có doanh thu gần 272 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với cùng kỳ. Công ty lãi ròng gần 74 tỷ đồng, giảm 11% so với kết quả cùng kỳ năm trước. Như vậy, SZL đã thực hiện được 70% kế hoạch doanh thu và 90% kế hoạch lợi nhuận cho năm 2019.

Tại thời điểm 30/09/2019, SZL có tổng tài sản hơn 1,614 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm hơn 655 tỷ đồng, tài sản dài hạn chiếm gần 959 tỷ đồng.

Công ty đang ghi nhận khoản tiền gửi ngắn hạn hơn 372 tỷ đồng, giảm gần 18% so với hồi đầu năm. Trong khi đó, khoản đầu tư tài chính dài hạn vẫn không có gì thay đổi, ở mức gần 191 tỷ đồng.

Mặt khác, khoản bất động sản đầu tư ghi nhận tăng gần 17% so với hồi đầu năm, từ gần 279 tỷ đồng lên gần 326 tỷ đồng. Trong đó, nguyên giá nhà tăng hơn 73 tỷ đồng; hao mòn lũy kế tăng hơn 26 tỷ đồng.

Ngoài ra, giá trị xây dựng dở dang dài hạn tại cuối tháng 9 đang ghi nhận gần 73 tỷ đồng, tăng 48% so với hồi đầu năm.

Thuyết minh các khoản xây dựng cơ bản dở dang của SZL (tại 30/09/2019)
Nguồn: BCTC quý 3/2019 của SZL

Duy Na

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang