Tập đoàn Tiến Bộ báo lãi sau thuế quý 3 đạt 9 tỷ đồng, tăng gần 860%

23-10-2019 10:50:09+07:00
23/10/2019 10:50 0
  •  

Tập đoàn Tiến Bộ báo lãi sau thuế quý 3 đạt 9 tỷ đồng, tăng gần 860%

CTCP Tập Đoàn Tiến Bộ (HOSE: TTB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2019 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ năm trước; đồng thời hoàn thành 87% kế hoạch năm về doanh thu thuần.

Kết quả kinh doanh quý 3/2019 của TTB
ĐVT: Triệu đồng
Nguồn: BCTC quý 3/2019 của TTB

Trong quý 3/2019, TTB mang về 122 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 60% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 9 tỷ đồng tăng 858% so với cùng kỳ năm trước. Giải trình cho khoản chênh lệch quá lớn này, TTB cho hay:

Tổng doanh thu toàn ngành quý 3/2019 đạt gần 135 tỷ đồng, quý 3/2018 đạt hơn 78 tỷ đồng, tương ứng tăng 73%. Trong đó các chỉ tiêu có sự tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm trước bao gồm: doanh thu bán hàng, doanh thu bất động sản và doanh thu hoạt động tài chính.

Nguồn: BCTC quý 3/2019 của TTB

Công ty cho biết phần tăng doanh thu hoạt động tài chính 11 tỷ đồng đến từ lãi bán các khoản đầu tư trị giá 9.5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổng chi phí quý 3/2019 chiếm 92% tổng doanh thu toàn ngành, còn ở quý 3/2018 là 99%. Như vậy chi phí quý 3/2019 đã được tiết giảm giảm 7 điểm % so với cùng kỳ.

Từ những diễn biến trên, lợi nhuận sau thuế quý 3/2019 của Công ty tăng gần 860% so với cùng kỳ năm trước, đạt 11.2 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của TTB đạt 424 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện 87% kế hoạch năm.

Đến cuối quý 3/2019, tổng tài sản của TTB đạt 1,172 tỷ đồng, tăng 14% so với thời điểm đầu năm. Nợ phải trả đạt 635 tỷ đồng, chiếm 54% tổng tài sản. Trong đó chi phí phải trả và khoản người mua trả tiền trước của TTB tăng cao cụ thể:

Chi phí phải trả của TTB gấp 38 lần thời điểm đầu năm, ở mức 8.3 tỷ đồng; chủ yếu là chi phí lãi vay ngắn hạn. Người mua trả tiền trước gấp 22 lần thời điểm đầu năm, ở mức 152 tỷ đồng do Công ty nhận được khoản trả trước từ Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm nông nghiệp Thành phố Bắc Giang trị giá gần 135 tỷ đồng.

Như Xuân

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang