TDC: Hàng bán trả lại hơn 280 tỷ, lãi ròng 9 tháng hơn 18 tỷ đồng

22-10-2019 15:52:33+07:00
22/10/2019 15:52 0
  •  

TDC: Hàng bán trả lại hơn 280 tỷ, lãi ròng 9 tháng hơn 18 tỷ đồng

CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (HOSE: TDC) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 với doanh thu thuần gần 625 tỷ đồng, giảm gần 30% so cùng kỳ. Tuy vậy, Công ty vẫn có kết quả lãi ròng hơn 18 tỷ đồng, tăng hơn 81%.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2109 của TDC
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2019

Sau 9 tháng hoạt động, TDC có tổng doanh thu gần 906 tỷ đồng, giảm gần 5% so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán thành phẩm chiếm gần 449 tỷ đồng, doanh thu kinh doanh bất động sản chiếm gần 404 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản hàng bán bị trả lại trong kỳ ghi nhận tới gần 281 tỷ đồng, gấp 4.7 lần cùng kỳ. Điều này trực tiếp kéo doanh thu thuần của TDC về mức 265 tỷ đồng, giảm gần 30%.

Tuy vậy, nhờ giá vốn thu hẹp hơn 46%, Công ty vẫn mang về gần 265 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng gần 21% so cùng kỳ. Mức chênh lệch giảm chủ yếu đến từ giá vốn hợp đồng xây dựng với giá trị gần 282 tỷ đồng.

Chi phí lãi vay lũy kế ghi nhận gần 151 tỷ đồng, tăng gần 95% so cùng kỳ. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 7% lên mức 39 tỷ đồng. Ngược lại, khoản chi phí bán hàng thể hiện gần 60 tỷ đồng, giảm 14%.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của TDC 9 tháng đầu năm chỉ hơn 17 tỷ đồng, giảm 63% so cùng kỳ. Tuy nhiên, TDC ghi nhận sự chênh lệch tại khoản mục lợi nhuận khác đã làm đảo chiều kết quả kinh doanh.

Kết quả, TDC lãi ròng hơn 18 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng hơn 81% so cùng kỳ. Song, Công ty cũng chỉ thực hiện 48% kế hoạch doanh thu và hơn 16% kế hoạch lợi nhuận (LNTT) năm 2019.

Riêng trong quý 3/2019, TDC có tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ gần 304 tỷ đồng, tăng 5% so cùng kỳ. Khoản giảm trừ doanh thu ghi nhận hơn 51 tỷ đồng, gần gấp 4 lần cùng kỳ. Công ty ghi nhận kết quả lãi ròng hơn 7 tỷ đồng.

Hàng tồn kho vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tài sản ngắn hạn của TDC. Cụ thể tại ngày 30/09/2019, giá trị hàng tồn kho thể hiện gần 3,808 tỷ đồng, tăng 7% so với hồi đầu năm và đang chiếm gần 85% cơ cấu tài sản ngắn hạn. Bên cạnh đó, các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận hơn 615 tỷ đồng, giảm gần 38% so với hồi đầu năm.

Trong khi đó, tài sản dài hạn của Công ty không ghi nhận nhiều biến động, ở mức 2,151 tỷ đồng. TDC còn 4 dự án được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn với tổng giá trị hơn 1,488 tỷ đồng, bao gồm: Sunriver, phố Sông Cấm, TDC Plaza và Unitown - Giai đoạn 2. Các dự án này vẫn tiếp tục bị trì hoãn do TDC thiếu vốn để tiếp tục thực hiện.

Duy Na

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang