Tháng 9, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 giảm 26.7%

04-10-2019 16:57:38+07:00
04/10/2019 16:57 0
  •  

Tháng 9, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 giảm 26.7%

Tại thời điểm cuối tháng 9 có 4 mã hợp đồng được giao dịch là VN30F1910, VN30F1911, VN30F1912VN30F2003.

Trong tháng 9/2019, giao dịch trên TTCK phái sinh giảm mạnh so với tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 56,674 hợp đồng/phiên giảm 26.7% so với tháng trước. Tuy nhiên, thị trường có dấu hiệu khởi sắc vào cuối tháng với KLGD tăng dần và đạt 95,819 hợp đồng vào ngày 30/09/2019, mức cao nhất trong tháng.

Mặc dù KLGD giảm mạnh song khối lượng mở (OI) toàn thị trường lại tăng 12.29% so với tháng trước, đạt 19,849 hợp đồng vào ngày giao dịch cuối cùng của tháng 9. Trong đó phiên giao dịch ngày 12/09/2019 có khối lượng OI cao nhất đạt 22,998 hợp đồng.

Nguồn: HNX

Đối với sản phẩm HĐTL TPCP kỳ hạn 5 năm, KLGD trong tháng 9 giảm mạnh so với tháng trước. Trong tháng 9/2019, chỉ có 42 hợp đồng được giao dịch, chỉ bằng 36.5% so với tháng trước. Phiên có KLGD nhiều nhất ngày 11/09/2019 có 16 hợp đồng được giao dịch. Khối lượng OI cuối tháng 9 là 10 hợp đồng, bằng 7.14% so với cuối kỳ trước đó.

Nguồn: HNX

Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tháng này giảm so với tháng trước, chiếm 89.03% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Ngược lại, tỉ trọng giao dịch của NĐT tổ chức trong nước (bao gồm tự doanh) tăng mạnh, đạt 10.35%, trong đó tỷ trọng giao dịch tự doanh của CTCK chỉ chiếm một phần nhỏ (1.48%), phần còn lại là của các tổ chức khác.

Đây cũng là tỷ trọng lớn nhất kể từ thời điểm khai trương thị trường cho thấy cơ cấu nhà đầu tư đang có sự chuyển dịch. KLGD của NĐT nước ngoài trong tháng 9 giảm 2.4% so với tháng trước, đạt 14,142 hợp đồng, chiếm 0.62% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Các giao dịch sản phẩm HĐTL TPCP kỳ hạn 5 năm đều được thực hiện bởi các nhà đầu tư tổ chức là các ngân hàng và công ty chứng khoán. Hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán chỉ chiếm 2.38% trên tổng KLGD sản phẩm HĐTL TPCP toàn thị trường.

Tại ngày 30/09, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 83,981 tài khoản, tăng 3.03% so với tháng trước.

Yến Chi

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang