VCG lãi ròng gần 187 tỷ đồng trong quý 3/2019

30-10-2019 16:45:40+07:00
30/10/2019 16:45 0
  •  

VCG lãi ròng gần 187 tỷ đồng trong quý 3/2019

Kết thúc quý 3, Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (HNX: VCG) ghi nhận doanh thu thuần gần 2,294 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 3% so cùng kỳ. Với biên lãi gộp cải thiện, Công ty lãi ròng gần 187 tỷ đồng, tăng hơn 32% so cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2019 của VCG
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: VCG

Quý 3/2019, VCG ghi nhận doanh thu thuần gần 2,294 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 3% so cùng kỳ. Với giá vốn thu hẹp hơn 2%, Công ty thu được hơn 426 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng gần 39% so cùng kỳ. Có thể thấy biên lãi gộp của VCG đã cải thiện từ mức 13.8% lên mức 18.6%, cao nhất trong nhiều quý trở lại đây (kể từ sau quý 4/2017).

Các khoản chi phí trong quý đều ghi nhận gia tăng. Đáng kể là chi phí quản lý doanh nghiệp thể hiện gần 141 tỷ đồng, tăng gần 66% so cùng kỳ.

Kết thúc quý 3, VCG lãi ròng gần 187 tỷ đồng, tăng hơn 32% so với kết quả cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty đạt tổng doanh thu gần 6,242 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu xây lắp chiếm hơn 3,109 tỷ đồng, doanh thu kinh doanh bất động sản chiếm 1,362 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các khoản chi phí với con số lũy kế gần 325 tỷ đồng, tăng gần 9% so cùng kỳ.

Bên cạnh đó, VCG ghi nhận điều chỉnh khoản bảo hành phải trả dự án NO5 với số tiền hơn 61 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến chênh lệch tăng gần 79 tỷ đồng tại khoản lợi nhuận khác.

Sau 9 tháng hoạt động đầu năm, VCG lãi ròng hơn 469 tỷ đồng, tăng 71% so cùng kỳ. Như vậy, Công ty này đã thực hiện hơn 58% kế hoạch doanh thu và gần 48% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019.

Tại ngày 30/09/2019, các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng đang ghi nhận gần 3,889 tỷ đồng, giảm hơn 8% so với hồi đầu năm. Trong đó, khoản phải thu đối với Công ty liên doanh TNHH Phát triển Đô thị mới An Khánh chiếm gần 802 tỷ đồng, các khoản phải thu khách hàng ngắn hạn khác chiếm gần 2,374 tỷ đồng.

VCG ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại khu đô thị du lịch Cái Giá - Cát Bà đang ở mức gần 355 tỷ đồng, tăng 67% so với hồi đầu năm. Trong khi đó, chi phí dở dang đối với trung tâm thương mại Chợ Mơ đã trở về 0.

Duy Na

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang