VDL: Trần Ngọc Huệ - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã mua 700 CP

25-10-2019 15:02:00+07:00
25/10/2019 15:02 0
  •  

VDL: Trần Ngọc Huệ - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã mua 700 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Ngọc Huệ
- Mã chứng khoán: VDL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 107,900 CP (tỷ lệ 0.74%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Việt Thắng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 20,583 CP (tỷ lệ 0.14%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 108,600 CP (tỷ lệ 0.74%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 03/10/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 18/10/2019.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang