VDL: Trần Ngọc Huệ - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký mua 50,000 CP

25-10-2019 15:14:00+07:00
25/10/2019 15:14 0
  •  

VDL: Trần Ngọc Huệ - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký mua 50,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Ngọc Huệ
- Mã chứng khoán: VDL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 108,600 CP (tỷ lệ 0.74%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Việt Thắng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 20,583 CP (tỷ lệ 0.14%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/10/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 22/11/2019.

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang