Vì sao Chứng khoán HSC giảm lãi gần 50% trong 9 tháng đầu năm?

19-10-2019 10:09:27+07:00
19/10/2019 10:09 4
  •  

Vì sao Chứng khoán HSC giảm lãi gần 50% trong 9 tháng đầu năm?

Theo báo cáo tài chính quý 3 mới công bố, 9 tháng đầu năm 2019, CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC, HOSE: HCM) báo lãi sau thuế giảm gần 50% so với cùng kỳ, ở mức 305 tỷ đồng.

Lãi quý 3 giảm so với cùng kỳ 

Kết thúc quý 3/2019, Chứng khoán HSC ghi nhận doanh thu hoạt động 388 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 112 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của Công ty giảm hơn 14% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, hoạt động môi giới và cho vay margin của Công ty diễn biến trái chiều khi doanh thu mảng môi giới giảm 26% so với cùng kỳ, về còn gần 117 tỷ đồng còn doanh thu margin tăng 14% so với cùng kỳ, đạt 129 tỷ đồng.

Theo thuyết minh của Công ty, doanh thu môi giới quý 3/2019 giảm so với cùng kỳ do giá trị giao dịch của toàn thị trường sụt giảm so với cùng kỳ. Đồng thời thị phần môi giới của Công ty sụt giảm (quý 3/2019, thị phần môi giới của HCM trên HOSE và HNX lần lượt đạt 10.59% và 6.74%. Cùng kỳ năm trước, con số lần lượt là 11.51% và 9.42%).

Doanh thu cho vay margin của Công ty tăng so với cùng kỳ năm 2018 do gia tăng cho vay ký quỹ 18% trong quý 3.

Bên cạnh đó, vì không có thương vụ lớn hoàn tất được ghi nhận doanh thu như quý 3/2018 nên doanh thu tư vấn quý 3/2019 giảm 79% so với cùng kỳ năm trước, ở mức hơn 11 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của HCM
Nguồn: BCTC quý 3 của HCM

Doanh thu môi giới 9 tháng sụt giảm do thanh khoản thị trường chung và cạnh tranh thị phần

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu hoạt động của Công ty đạt 1,151.6 tỷ đồng, giảm 40% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 305 tỷ đồng, giảm gần 50% so với cùng kỳ năm 2018, hoàn thành 45% kế hoạch cả năm 2019.

Trong cơ cấu tổng doanh thu 9 tháng, các mảng doanh thu chính như phí môi giới, lãi margin, lãi hoạt động tự doanh và phí tư vấn tài chính tiếp tục là các mảng đóng góp chính vào tổng doanh thu. Tuy nhiên, HCM ghi nhận các mảng này giảm so với cùng kỳ 2018.

Doanh thu phí môi giới đạt 355 tỷ đồng, giảm 43% so với 9 tháng đầu năm 2018. Trong đó, phí môi giới chứng khoán cơ sở giảm 41% chủ yếu do giá trị giao dịch toàn thị trường giảm so với cùng kỳ. Phí môi giới phái sinh giảm 60% chủ yếu do giảm phí giao dịch và thị phần môi giới chỉ đạt 10.5%, giảm đáng kể trong 9 tháng đầu năm 2019. Nguyên nhân chủ yếu do chính sách cạnh tranh miễn phí giao dịch tại một số công ty chứng khoán khác.

Hoạt động tự doanh đạt 154 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ. HCM cho biết nguyên nhân chủ yếu do là năm 2018, tại thời điểm thị trường tốt nhất trong quý 1, Công ty đã hiện thực hóa lợi nhuận của toàn bộ danh mục cổ phiếu trong khi 9 tháng đầu năm 2019 không có khoản lợi nhuận tương tự.

Dư nợ margin tăng mạnh, giảm danh mục tự doanh cổ phiếu

Tính tới cuối quý 3/2019, tổng tài sản của HCM đạt hơn 6,628 tỷ đồng, tăng 26% so với đầu năm nhờ đợt tăng vốn từ 1,297.5 tỷ đồng lên 3,058 tỷ đồng. Phần lớn phần vốn tăng thêm nằm ở các khoản cho vay margin khiến khoản mục này tăng mạnh so với đầu năm.

Tính tới cuối quý 3/2019, dư nợ cho vay margin của Công ty đạt tới 4,669.7 tỷ đồng, tăng 48.5% so với đầu năm.

Danh mục tự doanh của HCM giảm mạnh về giá trị so với đầu năm. Tại thời điểm cuối quý 3, Công ty chỉ ghi nhận hơn 219 tỷ đồng (theo giá gốc) tài sản tài chính ghi nhận theo lãi lỗ (FVTPL), giảm gần 70% so với đầu năm. Trong kỳ, giá trị theo giá gốc cổ phiếu MWG nắm giữ giảm mạnh hơn 80% so với đầu năm về còn 19.5 tỷ đồng. Giá trị đầu tư của các mã khác như VNM, VIC, VPB, VJC, MSN cũng giảm mạnh so với đầu năm.

Đáng chú ý, Công ty ghi nhận mới khoản đầu tư 388 tỷ đồng vào trái phiếu doanh nghiệp BVJC201901. Trong khi đó, không còn ghi nhận trái phiếu của CTCP Đầu tư hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (con số đầu kỳ là 81.45 tỷ đồng).

Danh mục tài sản FVTPL của HCM cuối quý 3/2019
Nguồn: BCTC quý 3 HCM

Chí Kiên

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang