logo

Vicostone báo lãi 9 tháng tăng 30%, thực hiện được 77% kế hoạch năm 2019

23-10-2019 14:11:14+07:00
23/10/2019 14:11 5
  •  

Vicostone báo lãi 9 tháng tăng 30%, thực hiện được 77% kế hoạch năm 2019

CTCP Vicostone (HNX: VCS) vừa công bố BCTC quý 3/2019 với doanh thu và lãi ròng tăng trên 30% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 3/2019 của VCS
Nguồn: BCTC quý 3/2019 của VCS

Riêng trong quý 3/2019, VCS báo doanh thu đạt hơn 1,473 tỷ đồng, giá vốn hàng bán đạt hơn 983 tỷ đồng, đều tăng 39% so cùng kỳ.

Doanh thu tài chính giảm hơn phân nửa, chỉ ghi nhận hơn 6.7 tỷ đồng từ mức 14 tỷ đồng trong quý 3/2018. Các chi phí trong kỳ cũng tăng cao, cụ thể, chi phí lãi vay tăng 94%, chi phí bán hàng tăng 77%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 43%.

Theo giải trình từ VCS, ngày 23/05/2019, Công ty đã hoàn thành giao dịch chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Chế biến Khoáng sản Phenikaa Huế và Công ty này trở thành công ty con của VCS. Do vậy, các chi phí của VCS tăng so với cùng kỳ.

Tuy vậy, VCS vẫn báo lãi ròng trong quý tăng 30%, ghi nhận giá trị gần 351 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, VCS mang về gần 4,000 tỷ đồng doanh thu và hơn 1,020 tỷ đồng lãi ròng. So với kế hoạch, Công ty đã thực hiện được 75% kế hoạch doanh thu và 77% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cho cả năm 2019.

Tại ngày 30/09/2019, Công ty có tổng tài sản hơn 5,074 tỷ đồng, tăng 15% so với hồi đầu năm, trong đó các khoản phải thu ngắn hạn tăng đến 28%, chiếm 1,600 tỷ đồng. Khoản nợ phải trả của VCS tại thời điểm này cũng tăng 18%, chiếm hơn 1,976 tỷ đồng.

Minh Nhật

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang