Vietbank: Lợi nhuận và nợ xấu cùng tăng trong 9 tháng đầu năm

19-10-2019 13:10:00+07:00
19/10/2019 13:10 0
  •  

Vietbank: Lợi nhuận và nợ xấu cùng tăng trong 9 tháng đầu năm

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, UPCoM: VBB) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2019 với các chỉ tiêu hoạt động tăng trưởng khả quan. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế 9 tháng của Vietbank đạt hơn 341 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2018 nhờ giảm mạnh trích lập dự phòng.

Trong quý 3 này, Vietbank thu về hơn 319 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, Vietbank cũng mang về hơn 82 tỷ đồng lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư, cao gấp 7 lần cùng kỳ năm trước.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và lãi từ hoạt động khác tăng mạnh 97% và 53%, lần lượt đạt hơn 9 tỷ đồng và gần 46 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi từ kinh doanh ngoại hối giảm mạnh 80%, về còn gần 2 tỷ đồng.

Kỳ này, Vietbank trích lập dự phòng rủi ro tín dụng hơn 15 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước hoàn nhập 58 tỷ đồng chi phí dự phòng.

Với các chỉ tiêu đa phần có sự tăng trưởng, Vietbank ghi nhận lãi trước thuế và lãi ròng đạt hơn 180 tỷ đồng và 143 tỷ đồng, tăng 79% và cao gấp 3 lần quý 3 năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, Vietbank có thu nhập lãi thuần tăng 15%, đạt gần 910 tỷ đồng. Đáng chú ý, lãi thuần từ dịch vụ và hoạt động khác cao gấp 2 lần và 2.5 lần cùng kỳ năm 2018, đạt hơn 22 tỷ đồng và gần 105 tỷ đồng.

Trái lại, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối và lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư sụt giảm 52% và 19%, xuống còn gần 10 tỷ đồng và hơn 133 tỷ đồng.

Nhờ giảm 54% trích lập dự phòng về mức gần 37 tỷ đồng, Vietbank đã thu về gần 430 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và hơn 341 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 42% và 38% so với cùng kỳ 2018. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, Vietbank đã thực hiện được 87% kế hoạch 492 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế của cả năm 2019.

Tại thời điểm 30/09/2019, tổng tài sản của Vietbank đạt gần 61,505 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm. Chủ yếu nhờ các khoản lãi, phí phải thu tăng 74% so với hồi đầu năm, lên gần 1,567 tỷ đồng và cho vay khách hàng tăng 10% so với đầu kỳ, lên gần 39,143 tỷ đồng.

Số dư trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành mà Vietbank nắm giữ đã giảm 3% với gần 236 tỷ đồng, trong đó dự phòng giảm giá với gần 78 tỷ đồng.

Về nguồn vốn huy động, tiền gửi của khách hàng tại Vietbank tại thời điểm kết thúc quý 3/2019 cũng đạt mức trên 45,351 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Đồng thời, tiền gửi và vay của các tổ chức tín dụng khác tăng 56%, đạt gần 7,893 tỷ đồng. Phát hành giấy tờ có giá cao gấp 2 lần so với hồi đầu năm, ở mức 2,000 tỷ đồng.

Kết thúc quý 3/2019, tổng nợ xấu của Vietbank tăng 8% so với đầu năm chủ yếu là nợ dưới tiêu chuẩn cao gấp 2.5 lần so với đầu năm. Riêng nợ nghi ngờ giảm 41% và nợ có khả năng mất vốn giảm 3% so với đầu kỳ.

Mặt khác, cho vay khách hàng 10% so với đầu năm. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên cho vay khách hàng của Vietbank giảm từ 1.25% về mức 1.23%.

Ái Minh

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang