VietinBank báo lãi trước thuế 9 tháng đầu năm đạt hơn 8,456 tỷ đồng

29-10-2019 15:10:40+07:00
29/10/2019 15:10 3
  •  

VietinBank báo lãi trước thuế 9 tháng đầu năm đạt hơn 8,456 tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2019 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG), lợi nhuận trước thuế và sau thuế 9 tháng đầu năm đạt hơn 8,456 tỷ đồng và 6,801 tỷ đồng, cùng tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, thực hiện được 89% kế hoạch năm về lãi trước thuế. Tỷ lệ nợ xấu giảm về mức 1.56%.

Thu nhập lãi thuần của VietinBank trong 9 tháng đầu năm đạt gần 24,507 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 53%, đạt gần 3,047 tỷ đồng và lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối cao gấp 2 lần, đạt gần 1,189 tỷ đồng.

Ngược lại, lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh giảm 20% so với cùng kỳ, còn hơn 312 tỷ đồng. Và hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lỗ hơn 219 tỷ đồng, trong khi cùng khi lãi hơn 102 tỷ đồng.

Lãi thuần từ hoạt động khác giảm 55% với cùng kỳ, đạt hơn 602 tỷ đồng trong khi thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần tăng 55%, đạt hơn 511 tỷ đồng.

Mặt khác, chi phí hoạt động soát soát cùng kỳ năm trước (giảm 1%), chiếm gần 10,610 tỷ đồng.

Nhờ có thu nhập đa phần tăng đáng kể cùng với chi phí hoạt động gần như không đổi, Vietinbank đã thu về được gần 19,339 tỷ đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, mặc dù chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 31%, chiếm hơn 10,882 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của VietinBank vẫn tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần hơn 8,456 tỷ đồng, thực hiện được 89% mục tiêu đặt ra.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Ngân hàng mẹ trong 9 tháng đầu năm cũng tăng 11% so với cùng kỳ, đạt hơn 6,806 tỷ đồng.

Tính riêng trong quý 3, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng VietinBank tăng nhẹ 4%, chiếm gần 3,502 tỷ đồng và chi phí hoạt động tăng 5%, chiếm gần 3,753 tỷ đồng.

Đồng thời, thu nhập lãi thuần tăng 11%, đạt gần 8,330 tỷ đồng và lãi từ dịch vụ tăng 39%, đạt gần 1,092 tỷ đồng (đặc biệt là dịch vụ thanh toán) đã giúp lợi nhuận trước thuế của VietinBank tăng 34% so với cùng kỳ, đạt hơn 3,121 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế cổ đông Ngân hàng mẹ trong quý 3 đạt hơn 2,511 tỷ đồng, cũng tăng 34% so với cùng kỳ.

Tính đến thời điểm 30/09/2019, tổng tài sản của VietinBank đạt hơn 1.2 triệu tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm chủ yếu là nhờ cho vay khách hàng tăng 4% (đạt hơn 899,056 tỷ đồng). Trong đó, khoản dự phòng cho vay khách hàng tăng 28% so với hồi đầu năm, chiếm gần 16,610 tỷ đồng. Các khoản lãi, phí phải thu giảm 1% (đạt hơn 6,860 tỷ đồng).

Về các nguồn vốn huy động, VietinBank ghi nhận tiền gửi của khách hàng đạt hơn 865,466 tỷ đồng, tăng 5%; cùng với phát hành giấy tờ có giá tăng 19% so với hồi đầu năm, đạt hơn 55,116 tỷ đồng. Mặt khác, tiền gửi và vay các TCTD khác giảm 16% so với đầu năm, đạt gần 93,381 tỷ đồng.

Cuối quý 3, tổng nợ xấu của VietinBank tăng 3% so với thời điểm cuối năm 2018. Trong đó, nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng đến 70%, chiếm hơn 3,552 tỷ đồng song nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) giảm 21% và nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) giảm 7% so với hồi đầu năm. Vì thế, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng giảm từ 1.58% xuống mức 1.56%.

Ái Minh

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang