Viglacera Hạ Long báo lãi quý 3 giảm 9%

10-10-2019 15:29:09+07:00
10/10/2019 15:29 0
  •  

Viglacera Hạ Long báo lãi quý 3 giảm 9%

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2019 của CTCP Viglacera Hạ Long (HNX: VHL), doanh thu thuần trong quý tăng 7%, trong khi lãi ròng quý 3 lại giảm gần 9% so cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ tăng 7% so với quý 3/2018, từ 498 tỷ đồng lên hơn 533 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ 1%, chiếm hơn 419 tỷ đồng, lợi nhuận gộp của Công ty tăng hơn 34%, ghi nhận gần 114 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận trong kỳ gần 670 triệu đồng còn chi phí tài chính phát sinh trong quý 3 này hơn 5.8 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm hơn 99%.

Đáng chú ý, chi phí bán hàng tăng khá cao, gấp gần 3 lần so quý 3/2018, chiếm hơn 52 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp của VHL tăng 15% từ 14.7 tỷ đồng lên gần 17 tỷ đồng.

Trừ thêm các khoản thuế, lãi ròng của VHL trong quý 3/2019 đạt gần 34 tỷ đồng, tương ứng giảm 9% so với cùng kỳ.

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2019, Công ty báo doanh thu thuần gần 1,487 tỷ đồng, tăng nhẹ 0.5% và lãi ròng đạt hơn 93 tỷ đồng, giảm gần 5% so với cùng kỳ năm 2018.

Tại ngày 30/09/2019, tài sản của VHL nhích nhẹ 6% so hồi đầu năm, ghi nhận giá trị hơn 1,319 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở tài sản dài hạn (hơn 730 tỷ đồng). Công ty có khoản nợ phải trả chiếm 50% trong tổng nguồn vốn (hơn 664 tỷ đồng), trong đó khoản nợ vay ngắn và dài hạn gần 238 tỷ đồng.

Minh Nhật

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang