VNM ETF bán ròng 3 tuần liên tiếp

20-10-2019 08:00:00+07:00
20/10/2019 08:00 0
  •  

VNM ETF bán ròng 3 tuần liên tiếp

Từ ngày 12-18/10/2019, VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) tiếp tục tuần bán ròng thứ 3 sau khi đảo danh mục với số lượng nhỏ.

Thay đổi số lượng cổ phiếu trong danh mục VNM ETF giai đoạn 05-11/10/2019

POW, HPG, VRESBT là các mã bị bán ròng nhiều nhất với số lượng trên 50,000 cp.

Các mã còn lại bị bán ròng với số lượng dưới 50,000 cp.

Tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục VNM ETF tại ngày 18/10/2019

Tại ngày 18/10/2019, tổng giá trị tài sản ròng của VNM ETF ở mức 454.5 triệu USD, giảm khoảng 2.1 triệu USD so với tuần trước. Giá trị tài sản ròng (NAV) và giá chứng chỉ quỹ cũng giảm so với tuần trước, ghi nhận 16.23 USD/ccq và 16.14 USD/ccq.

Cát Lam

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang