VNS: Thông báo bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

22-10-2019 15:56:00+07:00
22/10/2019 15:56 0
  •  

VNS: Thông báo bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

 Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam thông báo bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191022_20191022 - VNS - CBTT Bo nhiem nguoi phu trach QTCT.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang