VPD: Thông báo thay đổi nội dung ngày ĐKCC (Thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền mặt) tại Thông báo số 796/TB-SGDCHCM ngày 31/05/2019

16/10/2019 14:020
  •  

VPD: Thông báo thay đổi nội dung ngày ĐKCC (Thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền mặt) tại Thông báo số 796/TB-SGDCHCM ngày 31/05/2019

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thay đổi nội dung ngày ĐKCC (Thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền mặt)  tại Thông báo số 796/TB-SGDCHCM ngày 31/05/2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (mã CK: VPD) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191016_20191016 - VPD - TB vv dieu chinh thoi gian tra co tuc.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang