VSA: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

24-10-2019 16:51:00+07:00
24/10/2019 16:51 0
  •  

VSA: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VSA của CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/11/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết).
          - Nội dung xin ý kiến: + Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2,000 đồng);
+ Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt;
+ Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 16/12/2019;
+ Ngày thanh toán dự kiến: 25/12/2019.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 11/11/2019.
          - Địa điểm thực hiện: Tại Trụ sở chính của Công ty – Lầu 5. số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, Quận 7. TP.Hồ Chí Minh.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang