ABS: Thông báo Quyết định của UBCKNN về việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng (địa điểm)

19/11/2019 10:310
  •  

ABS: Thông báo Quyết định của UBCKNN về việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng (địa điểm)

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình thông báo Quyết định của UBCKNN về việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng (địa điểm) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191119_20191119-ABS-CBTT sua doi quyet dinh thanh lap.pdf
20191119_20191119-ABS-QĐ-UBCK về việc chấp thuận đổi địa chỉ chi nhánh Đà Nẵng.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang