AGRIMECO đăng ký mua hơn 2 triệu cổ phiếu quỹ

26-11-2019 11:00:00+07:00
26/11/2019 11:00 0
  •  

AGRIMECO đăng ký mua hơn 2 triệu cổ phiếu quỹ

Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP (AGRIMECO) vừa công bố thông tin mua lại hơn 2 triệu cp để làm cổ phiếu quỹ.

Nhằm giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành và tăng lợi ích cho cổ đông hiện hữu, dự kiến AGRIMECO sẽ đăng ký mua hơn 2.1 triệu cp quỹ từ quý 4/2019 đến quý 1/2020 sau khi được UBCKNN thông qua. Nguồn vốn mua lại cổ phiếu quỹ lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2018.

Trước đây, AGRIMECO không nắm giữ cổ phiếu quỹ nào. Nếu đăng ký mua thành công, AGRIMECO sẽ nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu quỹ lên gần 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Hiện tại Tổng công ty chưa niêm yết cổ phiếu nên không có giá thị trường để tham chiếu. Vì vậy, giá chào mua được xác định dựa trên giá trị sổ sách của cp.

AGRIMECO chuyên kinh doanh về cơ khí chế tạo và xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác với số vốn điều lệ 215 tỷ đồng (tính đến 30/06/2019).

Tiên Tiên

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang