C69: Ngày 19/11/2019, ngày giao dịch đầu tiên 5,000,000 cổ phiếu niêm yết bổ sung

14-11-2019 09:16:00+07:00
14/11/2019 09:16 0
  •  

C69: Ngày 19/11/2019, ngày giao dịch đầu tiên 5,000,000 cổ phiếu niêm yết bổ sung

Tài liệu đính kèm:
1.C69_2019.11.14_a35faba_new_doc_20191114_09.12.0320191114091225.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang