Chi phí gia tăng, lợi nhuận quý 3/2019 của CEO sụt giảm hơn 30%

05/11/2019 09:452
  •  

Chi phí gia tăng, lợi nhuận quý 3/2019 của CEO sụt giảm hơn 30%

CTCP Tập đoàn C.E.O (HNX: CEO) ghi nhận doanh thu quý 3/2019 hơn 643 tỷ đồng, tăng gần 24% so cùng kỳ. Tuy vậy, các khoản chi chí bán hàng và quản lý doanh nghiệp gia tăng, Công ty này lãi ròng hơn 39 tỷ đồng, sụt giảm hơn 30% so với quý 3/2018.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2019 của CEO
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: CEO

Doanh thu thuần quý 3/2019 của CEO tăng trưởng gần 24% so cùng kỳ, đạt hơn 643 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu kinh doanh bất động sản chiếm gần 479 tỷ đồng, doanh thu cung cấp dịch vụ chiếm gần 135 tỷ đồng, còn là là doanh thu hoạt động thương mại với hơn 30 tỷ đồng.

Quý 3/2019, doanh thu tài chính từ lãi tiền gửi, tiền cho vay ghi nhận hơn 14 tỷ đồng, giảm gần 46% so cùng kỳ.

Trong khi đó, chi phí bán hàng tăng mạnh gần 142% so cùng kỳ, thể hiện gần 34 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng gia tăng gần 20% lên mức gần 64 tỷ đồng.

Kết quả quý 3, CEO lãi ròng hơn 39 tỷ đồng, sụt girm hơn 30% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty này có doanh thu thuần hơn 3,166 tỷ đồng, tăng 106% so cùng kỳ; thu về lợi nhuận gộp hơn 1,080 tỷ đồng. Theo đó CEO lãi ròng hơn 336 tỷ đồng, tăng gần 117% so cùng kỳ, bất chấp việc gia tăng các khoản chi phí, nhất là chi phí bán hàng.

So với chỉ tiêu đề ra, CEO đã thực hiện 99% kế hoạch doanh thu và 98% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019.

Tính tại cuối tháng 9, vốn góp chủ sở hữu của Công ty tăng hơn 1,000 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 2,574 tỷ đồng nhờ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn trong năm. Tuy nhiên, tổng tài sản lại giảm nhẹ hơn 1% về mức 8,307 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm gần 4,719 tỷ đồng, giảm gần 14%; tài sản dài hạn chiếm hơn 3,588 tỷ đồng, tăng gần 22% so với hồi đầu năm.

Nợ phải trả của Công ty giảm mạnh gần 20% so với đầu năm về mức 4,828.3 tỷ đồng. Trong đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm mạnh 62%, chỉ còn 1,127 tỷ đồng.

Vay nợ tài chính của Công ty có xu hướng chuyển dịch từ ngắn hạn sang dài hạn. Cụ thể, vay nợ tài chính ngắn hạn cuối quý 3 ở mức 743.3 tỷ đồng, giảm 23% so với đầu năm; vay nợ tài chính dài hạn ở mức 1,225.8 tỷ đồng, tăng 68%.

 

Duy Na

FIli

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang