CMW: Phạm Tấn Phong - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 23,800 CP

05-11-2019 14:30:00+07:00
05/11/2019 14:30 0
  •  

CMW: Phạm Tấn Phong - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 23,800 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Tấn Phong
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: CMW
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 23,800 CP (tỷ lệ 0.15%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 23,800 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 23,800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 22/10/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 31/10/2019.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang